شریط عضویت

متن زير قراردادي حقوقي بين شما بعنوان کاربر و سايت دیلان موبایل مي باشد.
1- مالکيت معنوي:  
کليه عناصر موجود در اين وب سايت، شامل اطلاعات، اسناد، توليدات، لوگوها، گرافيک، تصاوير و خدمات، کلاً متعلق به سايت دیلان موبایل مي باشد و هيچ شخص حقيقي و حقوقي بدون اجازه کتبي صاحب عناصر مذکور (سايت دیلان موبایل) اجازه کپي کردن، توزيع، نشرمجدد، واگذاري ( download )، نمايش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.
2- عرضه کالا:  
عرضه کالا در سایت دیلان موبایل بيانگر قصد ما براي فروش آن کالا با قيمت پيشنهادي بوده و تحویل کالای مناسب و با کیفیت  قانوناً نوعي تعهد محسوب مي شود.   
3- عدم ارائه سرويس:
سايت دیلان موبایل مجاز است به هر دليلي از ارائه سرويس و خدمات خود به هر فردي که صلاح بداند اجتناب نمايد از اين حق زماني استفاده خواهد شد که سايت هموار متوجه سو استفاده آن فرد از سيستم شده است.  
4- شرايط استفاده از خدمات سايت:  
به محض پذيرش عضويت شما در سايت، عضويت شما بيانگر پذيرش کليه ضوابط و مقررات سايت بوده و متعهد هستيد به اين ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعايت کنيد.